Bolex, s.r.o. - predajca zdravotníckej techniky

O spoločnosti Bolex

Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Sme moderná spoločnosť, ktorá sa snaží využívať najmodernejšie trendy v oblasti organizácie a riadenia.
Naši obchodníci pracujú z domova, čo znižuje naše náklady na chod firmy, dávajú nám konkurenčnú výhodu proti konkurentom a zároveň dokážu v relatívne rýchlom čase pokryť územie oboch krajín .
Na zariadenia, ktoré distribuujeme poskytujeme záručný aj pozáručný servis.

Ambície

Ambície

Máme ambíciu stať sa úspešnou spoločnosťou, ktorá bude približovať našim zákazníkom najmodernejšie výrobky. Predmetom činnosti firmy je obchodná činnosť, zameraná na presadzovanie ekologických technológií, zariadení, ktoré uľahčujú prístup do ťažko dostupných oblastí, zariadení pre zdravotnícku sféru, starších ľudí, bezpečnosť a pre zábavu.

Vízia

Vízia

Obchodne zastupujeme viaceré spoločnosti v Slovenskej i v Českej republike.Vzhľadom na určité osobné väzby k danému regiónu, kde sídli naša firma by sme sa chceli postupne posunúť aj do oblasti výroby a prispieť k zvyšovaniu zamestnanosti s vyššou pridanou hodnotou a zároveň ho ďalej prezentáciou našim obchodným partnerom zveľaďovať a propagovať v celoeurópskom priestore.
 

Táto stránka používa cookies. Viac info